Skip to content
Menu

Privacy beleid

Introductie

Interplastics NL B.V. is toegewijd aan het beschermen van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy, in overeenstemming met de geldende privacy- en gegevensbeschermingswetten en -regelgeving die van kracht zijn in Nederland op het moment van publicatie van dit Privacybeleid.

Interplastics NL B.V. zal uitleggen welke informatie (Persoonsgegevens) het over u verzamelt, voor welk doel en met wie het die informatie deelt. Door Interplastics NL B.V. uw Persoonsgegevens te verstrekken, erkent u dit Privacybeleid te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan.

Waarom verwerken we uw Persoonsgegevens?

Verwerking is noodzakelijk voor het legitieme belang van de missie van Interplastics NL B.V. om Ventures te creëren. Interplastics NL B.V. verzamelt gegevens om te voldoen aan eventuele wettelijke en regelgevende verplichtingen waaraan het is onderworpen en die verplicht zijn om zijn (toekomstige) contractuele verplichtingen na te komen.

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming na het lezen, begrijpen en akkoord gaan met deze privacyverklaring. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

Wanneer Interplastics NL B.V. uw Persoonsgegevens verwerkt, kunnen we deze gebruiken voor elk van de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven of zoals vermeld op het moment van verzameling in een specifieke mededeling, inclusief maar niet beperkt tot:

 • het uitvoeren van de specifieke bewerking waarvoor het verzamelen van Persoonsgegevens vereist is;
 • het beheren van toekomstige samenwerkingen met elkaar (het creëren van een contract en het nakomen van onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten tussen u/ uw bedrijf en ons; om de voltooiing en elektronische ondertekening van documenten voor dat doel mogelijk te maken; bewijs van bewijs leveren dat transactie naar u is verzonden voor ondertekening);
 • het afhandelen van uw aanmelding voor een van onze wervingsdiensten of evenement, uw sollicitatie of uw deelname aan onze programma’s, en het beoordelen van uw geschiktheid om voor ons te werken of deel te nemen aan ons programma, onze bedrijven en activiteiten te ontwikkelen;
 • naleving afdwingen;
 • statistische informatie over de prestaties van ons programma samenstellen;
 • toegang bieden tot onze nieuwsbrieven;
 • u in staat stellen om recensies te plaatsen, om u aan te melden voor Interplastics NL B.V. programma’s;
 • diensten identificeren die u mogelijk interesseren en met u communiceren over onze diensten (via onze nieuwsbrieven of evenementen) en een relatie voor marketingdoeleinden opbouwen of onderhouden;
 • het onderhouden, ontwikkelen en verbeteren van onze website en social media pagina’s, in het bijzonder door statistieken te genereren over hun gebruik.

Hoe verzamelen we uw Persoonsgegevens?

Interplastics NL B.V. kan informatie over u verzamelen tijdens interactie met u, inclusief het uploaden van inhoud naar Interplastics NL B.V. websites, het invullen van aanvraagformulieren en het verstrekken van informatie en documenten die door Interplastics NL B.V. worden gevraagd.

Interplastics NL B.V. streeft ernaar om sterke privacypraktijken vroeg en consistent aan te nemen door proactief te handelen in plaats van reactief en preventief in plaats van herstellend. Daarom verzamelt Interplastics NL B.V. alleen minimale persoonsgegevens over u.

Welke Persoonsgegevens verzamelen we en verwerken we verder?

De persoonsgegevens die we verwerken kunnen omvatten:

 • uw naam, geslacht, (functie)titel en het bedrijf waarvoor u werkt;
 • uw contactgegevens, zoals uw (zakelijk) e-mailadres, bedrijfs-/thuisadres en uw (zakelijk) telefoonnummer;
 • uw geboortedatum;
 • geboorteplaats en nationaliteit;
 • informatie uit het handelsregister;
 • relevante achtergrondinformatie, zoals uw vaardigheden, uw professionele en/of educatieve achtergrond, enz.;
 • uw nationaal identificatienummer (maar alleen voor zover wettelijk toegestaan);
 • uw betalingsgegevens, indien nodig voor facturatie- of betalingsdoeleinden;
 • informatie gerelateerd aan uw bezoek aan onze website, zoals het type van uw apparaat, uw IP-adres en de user-agent;
 • correspondentie met u of informatie over u bevattend;
 • uw beoordelingen met betrekking tot onze diensten;
 • video-opname;
 • informatie over uw aanwezigheid bij onze evenementen;
 • uw cv, sollicitatiebrief, informatie over uw sollicitatieprocedure en de resultaten daarvan, en alle andere informatie die relevant is voor de positie waarvoor u solliciteert;
 • Persoonsgegevens die we nodig hebben voor naleving van onze wettelijke verplichtingen; Op basis van het bovenstaande genereert Interplastics NL B.V. een unieke account en een wachtwoord.

Verdere persoonlijke informatie wordt alleen verzameld met uw legitieme belang.

Verdere processen:

 • Gebruiksgegevensverzameling door de externe dienstverleners van Interplastics NL B.V.: Interplastics NL B.V. kan uw Persoonsgegevens (cookies en gebruiksgegevens) overdragen aan externe dienstverleners om onze website te verbeteren en te onderhouden. De overdracht van uw persoonsgegevens aan deze providers vindt plaats als de ontvanger zich in een land onder de EU-VS Privacy Shield bevindt.
 • Openbaarmaking aan wetshandhaving, professionele instanties (notaris) en andere derden, zoals vereist door wet- of regelgeving, ook buiten Nederland: Interplastics NL B.V. kan ook uw persoonsgegevens beoordelen om te bepalen of een dergelijke openbaarmaking vereist en/of toegestaan is.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Interplastics NL B.V. bewaart uw Persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om het doel van de verzameling te vervullen. Als zodanig kan het worden bewaard zolang u een relatie heeft met Interplastics NL B.V.

De informatie kan worden verwerkt en opgeslagen gedurende twee jaar vanaf het meest recente bezoek aan de website.

Hoe beschermen en beveiligen we uw Persoonsgegevens?

Interplastics NL B.V. heeft algemeen aanvaarde normen van technologie en operationele beveiliging geïmplementeerd om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging en ongeoorloofde openbaarmaking of toegang. Organisatorische maatregelen omvatten het beperken van de toegang tot de Persoonsgegevens uitsluitend tot geautoriseerde personen met een legitieme behoefte om te weten voor de doeleinden van een specifieke verwerkingsoperatie.

Hoewel we passende beveiligingsmaatregelen gebruiken, is de overdracht van gegevens via het internet nooit volledig veilig. Interplastics NL B.V. streeft ernaar maximale beveiliging te bieden tijdens het overbrengen van uw Persoonsgegevens, maar kan de volledige beveiliging ervan niet garanderen bij overdracht naar en/of door ons.

Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens en aan wie wordt deze bekendgemaakt?

Toegang tot uw Persoonsgegevens wordt verleend aan geautoriseerde personen van Interplastics NL B.V., allen wettelijk gebonden door strenge vertrouwelijkheidsmaatregelen op een need-to-know basis en verantwoordelijk voor het uitvoeren van de specifieke verwerkingsoperatie. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere ontvangers of overgedragen aan derde landen of internationale organisaties, behalve met uw voorafgaande schriftelijke toestemming voor zover en voor het doel van uw legitieme belang.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U hebt toestemming gegeven om uw Persoonsgegevens aan Interplastics NL B.V. te verstrekken voor een specifieke verwerkingsoperatie. Elk verzoek om toegang, rectificatie, aanvulling, overdraagbaarheid, wissing, beperking van verwerking of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kan worden verzonden naar Interplastics NL B.V., met gebruik van de contactinformatie: info@interplastics.one. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie en altijd binnen één maand.

Cookies

Interplastics NL B.V. kan cookies of vergelijkbare hulpmiddelen gebruiken met geanonimiseerde informatie om u toegang te geven tot bepaalde informatie, zowel u als Interplastics NL B.V. te beschermen, onze diensten gebruiksvriendelijker te maken of uw navigatie aan te passen, of voor analyse om Interplastics NL B.V. te helpen begrijpen hoe gebruikers omgaan met onze informatie en onze functies te verbeteren. Het gebruik van cookies wordt beschreven in het Cookiebeleid van Interplastics NL B.V.

Contactinformatie namens Interplastics NL B.V.

Data Controller

Interplastics NL B.V.
Kopersteden 16
7547 TK Enschede
Email: info@interplastics.one

Updates

Dit Privacybeleid is in werking getreden op 05 maart 2024. Interplastics NL B.V. behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen of bij te werken.

Woordmerk1-1 1

Adres

Kopersteden 16 7547 TK  Enschede
Nederland

Registratie

KVK: 060-60139

© Interplastics 2023.
Alle rechten voorbehouden